INFORMACJE

Drodzy Seniorzy, Szanowni Państwo

Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji zajęć prozdrowotnych, które – jak ufam – są odpowiedzią na Państwa potrzeby. Bardzo duże zainteresowanie zajęciami motywują mnie do działania i inspirują do podejmowania kolejnych inicjatyw, mających na celu rozwijanie Państwa pasji i zainteresowań.

Wierzę, że każdy, niezależnie od wieku, znajdzie w przygotowanej przez nas ofercie, zajęcia odpowiadające Państwa oczekiwaniom, dlatego bardzo proszę o zapoznanie się z naszymi propozycjami.

Zapisy za pośrednictwem formularza internetowego rozpoczną się 1 lutego 2019 r. i będą trwały do 5 lutego br. Dla Państwa wygody uruchomiona zostanie specjalna infolinia – nr tel. 22 443 78 00, która będzie czynna w dniu 5 lutego w godz. 8:00-16:00. Pod podanym numerem telefonu będą Państwo mogli zapisać się na zajęcia, a także uzyskać informacje dotyczące oferty przygotowanej przez Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Każdy mieszkaniec m.st. Warszawy może zgłosić chęć uczestnictwa w maksymalnie 3 zajęciach, przy każdych zaznaczając ich poziom ważności. Rodzic/opiekun prawny dziecka może zgłosić chęć uczestnictwa przez dziecko w maksymalnie 2 zajęciach. Zajęcia skierowane są do mieszkańców m.st. Warszawy oraz osób rozliczających podatek dochodowy w stolicy. Zgłaszając chęć udziału w zajęciach, deklarują Państwo gotowość do uczestnictwa w wybranych przez siebie dniach i godzinach.

Kolejność zgłoszeń oraz sposób zapisów (telefon lub Internet) nie mają wpływu na wyłonienie listy uczestników zajęć. Uczestnicy zajęć zostaną wybrani w drodze komputerowego typowania. Typowanie będzie dotyczyć zajęć, w przypadku których liczba zgłoszeń przekroczy liczbę oferowanych miejsc. O fakcie wytypowania do uczestnictwa w zajęciach zostaną Państwo poinformowani wiadomością przesłaną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub telefonicznie do 10 lutego 2019 r.

Zajęcia rozpoczynają się 25 lutego 2019 r. Szczegóły już wkrótce.

Zapraszam
Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy


   Jak skorzystać?
Zapoznaj się z zasadami rejestracji i uczestnictwa w zajęciach oraz odpowiednimi regulaminami.
Wypełnij formularz rejestracyjny podając dane i wybierając grupy do których chcesz zgłosić swój akces. Następnie ułóż wybrane grupy w kolejności preferowanego uczestnictwa. Rejestracja trwa od 1 do 5 lutego!
Po zatwierdzeniu formularza zanotuj otrzymany 8-znakowy numer identyfikacyjny. Przyda się on w przypadku chęci dokonania zmian w zgłoszeniu, a także będzie pomocny przy odczytywaniu wyników.
Wyniki zostaną opublikowane 8 lutego 2019 r. na stronie internetowej zapisów.
O fakcie przydziału do grupy zajęciowej zostaniesz także poinformowany drogą mailową lub telefonicznie.