INFORMACJE

Witam serdecznie na stronie zapisów na bezpłatne zajęcia prozdrowotne organizowane przez Dzielnicę Bemowo w 2017 roku.

Zapisy poprzez formularz internetowy rozpoczynają się dnia 9 lutego 2017 r. i trwają bez przerwy do dnia 15 lutego 2017 r. Uruchomiona zostanie także specjalna infolinia – nr. tel. (22) 443 78 00, która będzie czynna od 14 do 15 lutego w godz. 8:00-16:00. Dzwoniąc na podany wyżej numer telefonu będzie można nie tylko zapisać się na zajęcia, ale także uzyskać szczegółowe informacje o przygotowanej przez Dzielnicę Bemowo ofercie.

Każdy mieszkaniec m.st. Warszawy może zgłosić chęć uczestnictwa w maksymalnie pięciu zajęciach, przy każdych zaznaczając ich poziom ważności. Zajęcia skierowane są do mieszkańców m.st. Warszawy lub osób rozliczających podatek dochodowy w Warszawie. Mieszkaniec zgłaszając chęć uczestnictwa w zajęciach, deklaruje gotowość do uczestnictwa w wybranych przez siebie dniach i godzinach.

Kolejność zgłoszeń oraz sposób zapisów (telefon lub Internet) nie ma wpływu na wyłonienie listy uczestników zajęć. Uczestnicy zajęć zostaną wybrani w drodze komputerowego losowania. Losowanie będzie dotyczyć zajęć w przypadku, których liczba zgłoszeń przekroczy liczbę oferowanych miejsc. O fakcie wylosowania do uczestnictwa w zajęciach mieszkaniec zostanie poinformowany wiadomością przesłaną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub telefonicznie do 20 lutego 2017 r.

Pierwszy semestr zajęć rozpocznie się 27 lutego 2017 r.

Pozdrawiam
Michał Grodzki
Burmistrz Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy


   Jak skorzystać?
Zapoznaj się z zasadami rejestracji i uczestnictwa w zajęciach oraz odpowiednimi regulaminami.
Wypełnij formularz rejestracyjny podając swoje dane i wybierając max. 5 grup do których chcesz zgłosić swój akces. Następnie ułóż wybrane grupy w kolejności preferowanego uczestnictwa. Rejestracja trwa od 9 do 15 lutego!
Po zatwierdzeniu formularza zanotuj otrzymany 6-znakowy numer identyfikacyjny. Przyda się on w przypadku chęci dokonania zmian w zgłoszeniu, a także będzie identyfikował Ciebie w losowaniu.
Wyniki losowania zostaną opublikowane 20 lutego 2017 r. na stronie internetowej zapisów.
O fakcie wylosowania uczestnictwa w zajęciach zostaniesz także poinformowany drogą mailową lub telefonicznie.